O masáži

Hovoriť o masáži je nemožné, tak ako sa nedá opisovať farbu, chuť zmrzliny alebo tóny hudby.

Každý masér je iný, jedinečný.

Žiadna masáž nebude nikdy rovnaká.

 

Dobrú masáž treba zažiť a potom sú všetky slová zbytočné...

 

O fyzioterapii

     Fyzioterapia, ako liečba pohybového systému len cvičením nepatrí vždy medzi obľúbené...

Jej ostatné prvky, ako masáže, mäkké techniky a iné terapie, sú však naopak veľmi príjemné a žiadané.

 

     Súčasný životný štýl s obmedzovaním pohybovej aktivity, pracovný režim s dlhodobým statickým preťažovaním v jednej polohe negatívne pôsobí na lokomočný systém. Stupňovanie tejto záťaže postihuje už aj detskú populáciu a negatívne ovplyvňuje jej vývoj, preto vedenie k systematickému cvičeniu môže smerovať k zmene celkového životného štýlu. (Poláková,  2009)

Tento novodobý spôsob života s prevažne sedavým zamestnaním, jednostranným zaťažovaním a nedostatok pohybovej aktivity sú zároveň najčastejšími príčinami funkčných porúch a ochorení pohybového aparátu.(Majerčíková, 2009)

     „ Chrbtica pôsobí ako celok, preto porucha na jednom konci chrbtice môže vyvolať ďalšiu poruchu na opačnom konci. Hovoríme o tom, že sa funkčné poruchy vyskytujú v reťazcoch.“ (Trojan et al., 2005, s.104)

     Liečba pohybového ústrojenstva je veľmi dôležitá a naliehavá, nakoľko sa často vyskytuje  aj u detí. Samotný pohyb je  komplikovaný dej, pohybový stereotyp, ktorý si každý človek vypracováva od detstva,  predstavuje základnú pohybovú matricu a je skoro rovnaký u všetkých.(Majerčíková, 2009)

     Pohybová liečba, ako liečba na prepracovanie nesprávnych stereotypov, formou skupinového cvičenia, je preto veľmi vhodnou formou.