Syndróm pánvového dna

 

Syndróm kostrče a pánvového dna

Syndróm kostrče a pánvového dna je charakterizovaný posunom sakroiliakálneho skĺbenia (SIS), a to na jednej alebo na obidvoch stranách. Lewit a Janda (1985) uvádzajú častejšie dysfunkcie typu posunu SIS vľavo. Marek a kolektív (2000) sa domnievajú, že prevažná časť ochorenia je charakterizovaná posunom sakroiliakálneho skĺbenia vpravo, funkciu SI skĺbenia popisujú i v smere predozadnom a uvádzajú vyčerpanie kĺbnej vôle opačným spôsobom na ľavej a pravej strane. Vpravo blokuje lopata bedrovej kosti voči kosti krížovej dopredu, vľavo dozadu.

Prípadné zošikmenie pánvy vyvoláva primeranú kompenzačnú skoliózu bedrovú a následne aj hrudnú.

Klinické príznaky syndrómu kostrče a pánvového dna nie sú jednoznačne určené. Bolesť je lokalizovaná pacientom v oblasti bedrovej, krížovej, časté sú bolesti hlavy, najviac vychádzajúce zo zátylku. U žien sú bolesti lokalizované do kríža, zvyšujú sa pred začiatkom a na začiatku menzesu, do podbruška, a to častejšie do pravého, do triesel, vyžarujú do vnútorných strán stehien.

Menej často prichádza pacient s bolesťou v oblasti cervikotorakálneho prechodu alebo s cervikobrachiálnou symtomatológiou. Tieto ťažkosti môže sprevádzať bolesti hlavy alebo bedier, ale nebývajú súčasťou horného skríženého syndromu.

Častejšou sú bolesti alebo problémy s hrudnou chrbticou alebo Th – L prechodom, je to bolesť alebo tlak medzi lopatkami. Nemocný sa zadýchava v pokoji, najčastejšie v sede, máva pocit nedostatku vzduchu. Vyskytujú sa entezopatické (úponové) bolesti v pes anserinus, na holennej kosti – tíbii pod patelou na vnútornej strane, častejšie vpravo.

Medzi príznaky gynekologické patria napr. bolesti v krížoch a podbrušku, zväčšenie obvodu brucha, bolesť pri pohlavnom styku, operácie v oblasti brucha a v malej pánve.

 

Ťažisko ľudského tela je uložené v pánve, pánva je preto veľmi dôležitá pre statiku a dynamiku tela. Porucha vychádzajúca z tejto centrálnej oblasti negatívne ovplyvňuje psychosomatickú rovnováhu celého organizmu. Pávnové dno má zvláštny význam pre dýchanie, tvorí spodnú stenu brušnej dutiny, a je preto antagonistom bránice. Podieľa sa na brušnom lise, svojim napätím udržuje potrebný odpor pri kašli, pôrode, vylučovaní, podieľa sa na intenzite sexuálneho pôžitku.