Pomôcky v telocvični

 

Fyzioterapeutické pomôcky využívané v telocvični

 

 Fitlopta

        Fitlopta je nafukovacia elastická lopta z umelej hmoty v rôznych veľkostiach, odolná voči zaťažovaniu až do 300 kg.  Veľkou výhodou cvičení na fitlopte sú balančné cvičenia, ktoré stimulujú k vyššej aktivite HSS. Pohupovaním, poskakovaním a rôznymi cvičeniami s pružením fitlopy, dochádza ku striedaniu zaťažovania a odľahčovania medzistavcových platničiek. Dynamický sed na fitlopte mení statickú záťaž na dynamickú. (Bursová, 2009)   Susane Klein-Vogelbach vypracovala ucelený systém cvičení, využívajúci charakter lopty rovnovážnych reakcií,  na ovplyvnenie ochorení pohybového aparátu, zaraďované do jednotlivých skupín podľa indikácii, napr.:    Automatická reaktívna mobilizácia a stabilizácia chrbtice v lateroflexi  a rotácii s následným pôsobením na BK,KK a ČK a vo flexii a extenzii s pôsobením na BK, KK a ČK,  teda  pri chôdzi. (Pavlu, 2003)

Cvičenie s fitloptou. Rehabilitačné a cvičebné pomôcky. Dostupné na : https://www.weve-reha.cz/galerie.php?id_obrazek_form=560&id_produkt=114 

Účinky cvičenia s fitloptou:

Zlepšenie koordinácie, rozsahu pohyblivosti a stabilizácie chrbtice, rozvoj hrudníka, zlepšenie funkcie dýchacích svalov, precvičenie prsných svalov, posilnenie svalstva chrbtice, HK a DK, svalstva panvového dna a brucha, zväčšenie ROM. ( Bimi – Dresp, 2007, Bursová, 2009, Dobeš, Dobešová, 2005, Ďurišová, 2008, Gúth, 2005, Kolářová, Kačinetzová, 2005, Pavlu, 2003, Jarkovská, 2010, Schwichtenberg, 2008, Jebavý, Zumr, 2009)

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach: AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, sy. kostrče a panvového dna, VAS

 

 

Flexibar

    Flexibar(aerobar) je vibračná kmitajúca tyč, pružná laminátová planžeta s rukoväťou v strede. Na koncoch sú pripevnené závažia, pomocou ktorých meníme rozsah kmitania a jeho amplitúdu. Rozkmitaním tyče dochádza  k pohybu paží a zároveň aj celého tela, do cvičenia sú zapájané viaceré  segmenty. Cvičením s flexibarom ovplyvňujeme rozvoj svalovej vytrvalosti, stimulujeme posturálnu stabilitu a balančné schopnosti v labilných polohách. (Jebavý, Zumr, 2009)

Dostupné na:  https://www.flexi-bar.cz/kde-si-zacvicite/

https://www.flexi-bar.cz/

 

Účinky cvičenia s flexibarom:

     Zlepšenie rozsahu pohyblivosti chrbtice, stabilizácie chrbtice, rozvoj hrudníka, precvičenie a  posilnenie svalstva chrbtice a  končatín, zväčšenie rozsahu pohyblivosti v kĺboch HK, DK. (Jebavý, Zumr, 2009)

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy končatín, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, skolióza , syndróm kostrče a panvového dna, VAS

 

 

Medicimbal

      Medicimbal je plná pružná gumová lopta, vyrábaná v rôznych hmotnostiach

 Má využitie ako záťaž na zväčšenie odporu, napomáha zvýšiť stupeň lability východzej polohy a tým aj koordinačnú náročnosť cvičenia. Môžeme ho použiť na izometrickú kontrakciu , ako výdrž v statickej polohe so záťažou alebo v režime izotonickej kontrakcie, a to pri pohybe so záťažou. (Jebavý, Zumr, 2009              

   Obr. Medicimbal. Dostupné na: https://www.efitness.sk/posilovaci-stroje-fitness-doplnky-medicimbal-1-kg/111643p/

   

Účinky cvičenia s medicimbalom:

Precvičenie a  posilnenie svalstva chrbtice, horných a dolných končatín, zväčšenie rozsahu pohyblivosti v kĺboch horných a dolných končatín. (Jebavý, Zumr, 2009)

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy končatín, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, skolióza , VAS

 

 

 Overbal

     Overbal je ľahká a pružná nafukovacia lopta s priemerom 26 cm, ktorú  môžeme zaťažiť do hmotnosti 200 kg. Je súčasťou mnohých rehabilitačných oddelení, vo fyzioterapii sa využíva k udržaniu a zlepšeniu lokomočnej funkcie pohybového systému.

     Okrem cvičení preťahovacích a posiľovacích vykonávame cviky koncentrácie, relaxácie a koordinácie, cviky vyrovnávacie a balančné, zlepšujeme správne držanie tela, zdokonaľujeme správne dýchanie. Cviky prevádzané v sede na stoličke sú vhodné ako kompenzácia preťažovaného pohybového aparátu. Pomocou overbalu zvýšime aktiváciu HSS, a to svalstva panvového dna, bránice, šijových svalov, hlboké ohýbače krku, ale predovšetkým hlboké svaly chrbta, ktoré v spolupráci s brušným svalstvom fixujú chrbticu. (Dobešová, 2003, Muchová, Tománková, 2010, Jebavý, Zumr, 2009)

Obr.  Cvičenie s overbalom. Rehabilitačné a cvičebné pomôcky. Dostupné na: https://www.weve-reha.cz/galerie.php?id_obrazek=1826&id_produkt=51

Účinky cvičenia s overbalom:

Zlepšenie stabilizácie a rozsahu pohyblivosti chrbtice,  rozvoj hrudníka, zlepšenie funkcie dýchacích svalov, precvičenie prsných svalov, posilnenie svalstva chrbtice, HK a DK,  panvového dna a brucha, zväčšenie  ROM. ( Bimi – Dresp, 2007, Bursová, 2009, Dobešová, 2003, Ďurišová, 2008,  Kolářová, Kačinetzová, 2005, Muchová, Tománková, 2010, Jebavý, Zumr, 2009, Vysušilová, 2007, Schwichtenberg, 2008)

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy hornej a dolnej končatiny, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, skolióza , syndróm kostrče a panvového dna, VAS

 

 

Palička

     Drevená palička,  s dĺžkou 100 cm a priemerom 2,5 cm, patrí medzi klasické pomôcky. Využívame je pri všetkých nápravných a vyrovnávacích cvičeniach.

Obr  Palička. Rehabilitačné a cvičebné pomôcky. Dostupné na: https://www.weve-reha.cz/galerie.php?id_obrazek=1560&id_produkt=21

Účinky cvičenia s paličkou:

Zlepšenie rozsahu pohyblivosti chrbtice do rotácie, lateroflexie, flexie, stabilizácie chrbtice, rozvoj hrudníka, precvičenie, uvolnenie a posilnenie svalstva chrbtice a HK, zväčšenie rozsahu pohyblivosti v kĺboch HK.

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy HK, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, skolióza , VAS

 

 

Rebriny

     Rebriny vyrábané z dreva sú klasickou pomôckou pri všetkých nápravných a vyrovnávacích cvičeniach, ako aj v spojení s inými pomôckami, ako napr. s fitloptou, therabandom, žinenkou.

Obr. Rebriny. Rehabilitačné a cvičebné pomôcky Dostupné na: https://www.weve-reha.cz/galerie.php?id_obrazek=2283&id_produkt=18

Účinky cvičenia na rebrinách:

Precvičenie a  posilnenie svalstva chrbtice, horných a dolných končatín, zväčšenie rozsahu pohyblivosti v kĺboch horných a dolných končatín.

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy hornej a dolnej končatiny, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, skolióza , syndróm kostrče a panvového dna, VAS

 

 

            Stolička

     Stolička patrí medzi klasické pomôcky. Využívame ju samostatne alebo spolu s inými pomôckami pri všetkých napravných a vyrovnávacích cvičeniach.

 

Účinky cvičenia na stoličke:

Precvičenie a  posilnenie svalstva chrbtice, H a DK, zväčšenie ROM chrbtice a  končatín. (Hrčka, 2009, Muchová, Tománková, 2010, Selbyová, Herdman,2002)

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy horných končatín, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, skolióza , VAS

 

Thera band

 

     Thera band (gumový expander) je 10 cm široký gumový pás rôznej dĺžky, sila ťahu, odporu je rozlišovaná farbou.

     Thera band je  využívaný pri preťahovacích a hlavne posilňovacích cvičeniach. Pri cvičeniach preťahovacích napíname sval do krajných polôh a postupne zvyšujeme ROM, posilňovacie cvičenia zvyšujú funkčnú zdatnosť oslabených svalových skupín. Pri kondičnom posilňovaní s therabandom je najväčší odpor prekonávaný  na konci pohybu, kedy je pás najviac natiahnutý a kladie najvyšší odpor na rozdiel od začiatku pohybu. Izometrickým cvičením proti odporu, zvyšujeme kľudové napätie oslabeného svalu. Rýchlym dynamickým cvičením dochádza k rozvoju koordinácie vo vnútri svalu.(Bursová, 2009, Jebavý, Zumr, 2009)

Obr.  Cvičenie s therabandom. Rehabilitačné a cvičebné pomôcky. Dostupné na : https://www.weve-reha.cz/galerie.php?id_obrazek=1978&id_produkt=308

Účinky cvičenia s therabandom:

Zlepšenie rotácie a rozsahu pohyblivosti chrbtice, stabilizácie chrbtice, rozvoj hrudníka, precvičenie, uvolnenie a posilnenie svalstva chrbtice a končatín, zväčšenie ROM. (Bursová, 2009, Pavlu, 2003, Jebavý, Zumr, 2009)

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy hornej a dolnej končatiny, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza,  skolióza , syndróm kostrče a panvového dna, VAS

 

 

Žinenka

     Žinenka je cvičebná pomôcka vyrábaná z kožených alebo plastových materiálov. Je určená na cvičenia s váhou tela a v kombinácii s rôznymi fyzioterapeutickými pomôckami. Je vhodná na cvičenia spinálne, posilňovacie, preťahovacie, uvolňovacie, relaxačné, balančné a dychové (Jebavý, Zumr, 2009)

Obr.   Žinenka.  Rehabilitačné a cvičebné pomôcky.  Dostupné na:

https://www.weve-reha.cz/galerie.php?id_obrazek_form=3019&id_produkt=440

Účinky cvičenia na žinenke:

Zlepšenie rozsahu pohyblivosti chrbtice, stabilizácie chrbtice, rozvoj hrudníka, precvičenie  svalstva, posilnenie svalstva chrbtice horných a dolných končatín, zväčšenie ROM.  (Hrčka, 2009, Jarkovská, 2010, Nelson, 2009, Jebavý, Zumr, 2009)

 

Doporučujeme cvičiť pri diagnózach:

AS, artróza, entezopatie, fraktúry a úrazy hornej a dolnej končatiny, chybné držanie tela , obezita , osteoporóza, RA, skolióza , syndróm kostrče a panvového dna, VAS