Regeneračné služby

9303 Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
 
V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti: Prevádzkovanie umelej soľnej jaskyne 
Prevádzkovanie kryokomôr (nemedicínska kryoterapia -poskytovanie kryoterapie celotelovou chladovou procedúrou pre regeneračný účinok) Prevádzkovanie termomasážnych technických zariadení (masáže poskytované prostredníctvom termomasážnych technických zariadení) Prevádzkovanie solária Prevádzkovanie sauny 
Prevádzkovanie fitnescentra 
Prevádzkovanie kolária
Prevádzkovanie služieb kavitačného prístroja