ŽL Masérske práce

ŽL Masérske práce

ŽL na Masérske služby zo dňa 13.12.2006, vydal OÚ v Žiline, číslo reg 504-5619