Veštba pre dnešný deň

Veštba pre dnešný deň

 

Enkaustika - obraz maľovaný voskom. Automatická kresba. Formát  A 5, 15 cm x 21 cm.