Tretie oko

Tretie oko

 

Enkaustika - obraz maľovaný voskom. Automatická kresba. Formát  A 5, 15 cm x 21 cm.
Účinky farieb: Dodáva vnútorný pokoj, jasnosť a hĺbku. Posiluje a uzdravuje zmysly, otvára ich jemnejším úrovniam vnímania. Pomáha odstraňovať zafixované spôsoby myslenia.Pridáva dôveru a silu zastávať vlastné stanoviská.