Súmrak detail

Súmrak detail

Enkaustika - obraz maľovaný voskom. Automatická kresba. Formát  A 6, 10 cm x 14,5 cm.