Regeneračná masáž s bankovaním alebo olejovým zábalom

Regeneračná masáž s bankovaním alebo olejovým zábalom

Regeneračná terapia chrbtice odstraňuje chronické bolesti chrbtice v oblasti krížovej, hrudnej alebo krčnej chrbtici.

Regeneračná masáž chrbtice to je súbor z najlepších masážnych techník pre vašu regeneráciu a relax, pre uvoľnenie preťažovaných svalov chrbtice, výber z najúčinnejších skladieb, koncert pre desať zázračných prstov a srdce, naplnené túžbou pomáhať!

40-minútová zostava odborných zdravotných masáži chrbtice je vyberaná podľa stavu a potrieb klienta, a to na uvoľnenie svalstva , odstránenie bolestí hlavy, odblokovanie stavcov ap. Využívame prvky pramasáže čínskej, klasickej a Breussovej, ktorej predchádzajú mäkké techniky a reflexná masáž.

Vyšetrenie viscerovertebrálnych , teda reflexných vzťahov, stavu kože a podkožia je prevádzané Kiblerovou riasou a mäkkými technikami, ktorými zároveň liečime - uvoľňujeme fascie, napätie v podkoží, používame dýchacie facilitačné techniky - PIR techniky (postizometrická relaxácia svalstva).

Breussová masáž

Originálnou, veľmi silnou energetickou Breussovou masážou uvoľňujeme  napätie v stuhnutých svaloch chrbta, masírujeme popri stavcoch chrbtice.Ošetrujeme okolie každého stavca a disku - medzistavcovej platničky z každého uhlu, pôsobíme rôznym tlakom na svalstvo do všetkých vrstiev.

Následná masáž chrbtice je vyberaná podľa stavu a potrieb klienta, a to na uvolnenie svalstva , odstránenie bolestí hlavy, odblokovanie stavcov ap. Využívame prvky masáže klasickej, čínskej, Breussovej. Pri Breussovej masáži aplikujeme olejový zábal trezalkovým olejom, zakončujeme  magnetizovaním, bioenergetickou terapiou , tonizáciou horúcimi lávovými kameňmi. Pri bolestiach krčnej chrbtice a hlavy uprednostňujeme bankovanie v hornej časti chrbtice a vtedy môže prehrievať tkanivo moxovaním v časti krížovej chrbtice. Sú tu spojené dve terapie naraz, teda bankovanie s moxovaním.

Celá táto procedúra trvá 30 minút alebo 50 minút podľa výberu klienta. 

Aktuálna zľava:

Zľava neaktívna

%