Praenergia

Praenergia

 

Enkaustika - obraz maľovaný voskom. Automatická kresba. Formát  A 5, 15 cm x 21 cm.
Účinky farieb: Nový začiatok, životná praenergia, sila presadiť sa. Dodávanie vitality a odvahy. Oživuje  a hreje.