Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na pracovné činnosti, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, vydal dňa 7.12.2006 RÚVZ v Žiline