Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Masér klasickej a športovej masáže vydal dňa 7.9.2006  REMINY, s.r.o. Turčianske Teplice