Naplnenie kapacity masáži a kozmetiky

Naplnenie kapacity masáži a kozmetiky

Z dôvodu naplnenia kapacity masáži a kozmetických ošetrení v mesiaci jún - júl boli akcie ukončené.

Predaj a objednávky realizujeme osobne na prevádzke, prednostne pre stálych klientov a podniky.