Komunikácia

Komunikácia

 

Enkaustika - obraz maľovaný voskom. Automatická kresba. Formát  A 5, 15 cm x 21 cm.
Účinky farieb: Nachádzaš dôveru vo vlastné sily. Dáva ti pokoj a šírku. Pomáha tvorivo a slobodne sa vyjadrovať