Individuálne zľavy pre stálych a zmluvných partnerov

Predaj a objednávky realizujeme osobne na prevádzke, prednostne pre stálych klientov a podniky.

 

 

 

 

Napíšte nám svoje požiadavky, napr.:

Názov organizácie

Zdravotná poisťovňa

Počet alebo druh poukážok/ permanentiek

Uprednostňované termíny