Ikaros

Ikaros

 

Enkaustika - obraz maľovaný voskom. Automatická kresba. Formát  A 5, 15 cm x 21 cm.
Účinky farieb: Dodáva vnútorný pokoj, jasnosť a hĺbku.Posilňuje a uzdravuje zmysly a otvára ich jemnejším úrovniam vnímania.