Dornova metóda -Permanentka s Breussovou masážou a bankovaním

Dornova metóda -Permanentka s Breussovou masážou a bankovaním

Permanentka na Dornovú metódu, Breussovú masáž a bankovanie

(Momentálne neprevádzame)

 

 

 

Permanentka pre zdravý chrbát

 

Na prvé miesto v rebríčku hodnôt patrí vaše zdravie a život bez bolestí.

 

Permanentka obsahuje 3 zostavy na odstránenie bolestí svalstva, jemné odblokovanie chrbtice, zaslúžený relax a prílev novej energie:

 

1 x Dornová metóda s korekciou dĺžky dolných končatín, odblokovaním chrbtice a kĺbov dolných a horných končatín- výber podľa potreby klienta), 40 min

1 x Breussová masáž chrbtice s olejovým zábalom a magnetizovaním, 40 minút

1 x Bankovanie (20 minút)+ iná vhodná terapia po dohode, 20 minút (kontrolné vyšetrenie, riadená relaxácia, myofasciálna masáž, klasická masáž chrbtice), spolu v trvaní 40 minút

Na ošetrenie treba prísť v dlhých nohaviciach, nakoľko časť Dornovej metódy sa prevádza cez oblečenie: úprava dĺžky dolných končatín pasívnym pohybom v kĺboch

 

Kontraindikácie:

osteoporóza, rakovina, vírusové ochorenie, prenosné kožné choroby, gravidita

 

Bolesti chrbtice, zapríčinené súčasným životným štýlom, dlhodobo v nevhodnej polohe, pri počítači, za volantom, jednostranným preťažovaním pri pásovej výrobe, spôsobujú funkčné poruchy v chrbtici – blokády. Postupné skracovanie a oslabovanie svalov vedie k svalovej nerovnováhe- dysbalancii, následkom ktorej je bolesť v jednotlivých častiach chrbtice: krčnej, hrudnej, krížovej. Stabilizačná funkcia chrbtice, zreťazenie svalových skupín vo zvýšenom tonuse, ovplyvňuje postavenie stavcov a kĺbov. Nesprávne postavenie stavcov chrbtice prechádza do skoliózy – esovitého vychýlenia do strán od stredovej osi, zrotovaniu do vnútra, ovplyvňuje postavenie pánvy, spôsobuje deformácie tiel stavcov a kĺbov.

 

Naše centrum pre ovplyvnenie hlbokého stabilizačného systému chrbtice využíva kombinácie účinných šetrných metód- jemné manuálne techniky, napr. mäkké techniky, reflexológiu, mobilizácie v kĺboch, masáže, bankovanie, mobilizáciu na odblokovanie v kĺboch, uvoľnenie a prestavbu svalov.

 

Dornová metóda je jemná manuálna terapia, pomocou ktorej môžu byť kĺby a stavce, ako brány energie, za kývadlového pohybu končatín uvedené do správnej polohy – nenapravujeme chrbticu - degeneratívne zmeny sú nezvratné.

Na rozdiel od funkčných porúch ( bloky, posuny stavcov a kĺbov, uvoľnenie stuhnutých svalov) degeneratívne zmeny nie je možné odstrániť.

Dornovou metódou zisťujeme a upravujeme dĺžku dolných končatín, v kývadlovom pohybe dolných a horných končatín následne odblokujeme stavce chrbtice, kĺby a stavce vraciame na pôvodné miesto, vyrovnávame statiku tela. Ošetrením podporíme tok energie v celom organizme.

Dornová metóda sa dopĺňa Breussovou masážou a bankovaním.

 

Breussová masáž je vhodná po Dornovej metóde. Táto silná energetická masáž sa prevádza popri stavcoch chrbtice, na meridiáne močového mechúra, posunuté stavce hrudnej a bedrovej chrbtice sú bezbolestne uvedené do správnej polohy. Ľubovníkový olej, využívaný pri tejto masáži a olejovom zábale s magnetizovaním, vyživuje tkanivo, platničky do hĺbky, uvoľnením svalstva sa zväčší medzistavcový priestor.

 

Bankovanie používame v prípade posunutia stavcov dovnútra, pri veľmi stuhnutom svalstve na uvoľnenie, prekrvenie a okysličenie, detoxikáciu aj podporu toku energie v tele.

 

 

Dornovú metódu  v našom centre prevádza fyzioterapeutka s VŠ vzdelaním s poznatkami súhry svalov a príčin bolestí.

Zostava z r. 1975 je upravená na potreby dnešnej doby a konkrétných problémov klienta: Dorn metóda, mäkké techniky, mobilizácie v kĺboch podľa MUDr. Lewita, MUDr. Mareka, Jandu, Doc. MUDr.Rýchlikovej, CSc a iných autorov. 

 

Unikátne spojenie súčasnej manuálnej medicíny a stáročiami potvrdenými technikami čínskej medicíny- bankovanie, akupresúra, mobilizácie- vrátenie stavcov a kĺbov do pôvodnej polohy, poznatky z fyzioterapie, hlboká empatia a úmysel pomôcť od bolestí sú zárukou profesionálnej pomoci.

 

 

Možnosť ovplyvnenia iných zdravotných problémov, viac informácii osobne, kliknite na link nižšie:

www.rccm.sk/prirodna-liecba/sy-panvoveho-dna/

www.rccm.sk/prirodna-liecba/choroby-chrbtice/

www.rccm.sk/prirodna-liecba/entezopatie/

 

 

Dornová terapia je metóda zastúpená juhonemeckým farmárom a liečiteľom Dietrom

Dornom asi od roku 1975. Podľa Dorna šikmé postavenie panvy zapríčiňuje nerovnakú dĺžku dolných končatín.

 

Vznikajú skoliotické zmeny chrbtice, ako aj posuny stavcov v lumbálnej, thorakálnej a cervikálnej

chrbtici s hroziacimi neskoršími dôsledkami v zmysle hernií disku. Dornova terapia má teda

korigovať funkčne podmienenú nerovnakú dĺžku dolných končatín a bez mechanického tlaku

napraviť“ stavce, ktoré sa nenachádzajú vo svojom „normálnom postavení“. Pritom spolupráca

pacienta tu hrá veľmi dôležitú úlohu. Korekcia sa dosiahne tým, že pacient pohybuje hlavou,

ramenami, alebo kyve nohami. Pohyb aktivuje svaly a väzy, preto môže terapeut korigovať stavce

bez toho aby pôsobil na nich neprimerane veľkou silou.

 

Dornova liečba však nie je uznaná vedou (10).

Pre jej účinky tu chýba vedecký podklad vo forme klinickej štúdie a proklamované patomechanizmy tiež nie sú vedecky podložené. Napr. Dornom a Anwendernom zastávaná teória šikmej panvy, ktorá má byť zapríčinená nesprávnou polohou hlavy femuru v kĺbovej jamke, sa z pohľadu vedeckej medicíny uvádzaná odborníkmi ako dôkaz pre chybný myšlienkový model tejto metódy. 

 

V poslednom čase sa pozoruje aj pri zástancoch Dornovej metódy jej prehodnocovanie. Nerovnaká dĺžka nôh už nie je viac bezpodmienečná pre nesprávne postavenie bedrového kĺbu (čo je z hľadiska medicíny nanajvýš zriedkavé),

ale

pripúšťa sa i blokáda SI kĺbu. (3, 10, 11)

 

Zdroj: MANUÁLNA TERAPIA

¹ Nechvátal P., ¹ Ištoňová M., ² Cicholesová T.

¹ Fakulta Zdravotníctva, Prešovská univerzita

v Prešove

²Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, OFBLR