Členstvo

PERGO OZ - Čas na zmenu je nezisková organizácia, združenie pre rozvoj osobnosti a vzdelávanie žien.

Organizujeme:

Kurzy masáži

Kurzy cvičenia

Výtvarné kurzy

Jazykové kurzy

Poskytujeme: Sociálne služby ( krátkodobá opatera dospelých a detí, pomoc v rodine, starostlivosť o domácnosť) 

 

Ročný členský príspevok je 30 €..

Výhody členstva:

Bezplatné poradenstvo v podnikaní, návrhy a odvolania v konaní v rozsahu 1 hodiny.

Oboznamovanie s novými zákonmi v podnikateľskom prostredí

15 % zľava na všetky absolvované kurzy okrem akcií.