Certifikát HoT Stones Obličej

Certifikát  HoT Stones  Obličej

Certifikát o absolvovaní kurzu HOT STONES  Obličej zo dňa 16.4.2007, vydalo  Centrum regeneračného vzdelávania v  Prahe