Artterapia

Artterapia

Artterapia znamená liečbu výtvarným umením, a to vrátane hudby, poézie, divadla, tanca a výtvarného umenia- kresba, maľba, fotografovanie..

 

Artterapia umožňuje uvoľnenie a vyjadrenie emócií, pomáha k porozumeniu seba a druhým. Pomáha v prekonávaní rozmanitých problémov.

Artterapia dáva človeku cez umenie možnosť pozerať na seba a na svet inak, lepšie poruzumieť, pochopiť a prijať sám seba a svoje pocity, zvýšiť svoju sebadôveru a sebavedomie, učí ho byť vnímavejším, viac akceptovať druhých, byť otvorenejší.

V artterapii sú využívané princípy tzv. gestalt terapie.Teóriu v 40. rokoch vypracoval F. Perls. Jej zmysel tkvie v snahe uniknúť dvom nástrahám:

- traumatizujúcim spomienkam na minulosť

- úzkostnému očakávaiu budúcnosti

 

Artterapia je efektívnou liečbou -  Pre deti, ktoré majú špecifické problémy, ako napr. problémy s chovaním, poruchou pozornosti, s dysgrafiou.        Cieľom terapie je posilniť ich sebavedomie, motiváciu detí učiť sa a sebakontrolu; Pre dospievajúcich je artterapia formou v hľadaní a nachádzaní vlastnej identity;

Pre dospelých a seniorov je artterapia zameraná pre cvičenie krátkodobej pamäte, pre posilnenie vlastnej                                                         hodnoty, ako rehabilitačná pomôcka pre zlepšenie jemnej motoriky. Pomáha v prispôsobení sa rôznym životným                                                situáciám, poklesu sebadôvery, znižovaniu fyzických síl, strátam zdravia, príbuzného, zmenám v sociálnej a                                                ekonomickej oblasti.

Mandala 

V artterapii sú Mandaly pomôckou ku koncentrácii a meditácii. V sanskrte znamená svätý kruh, stred. Je tušenie stredu osobnosti, je centrálny bod vo vnútri duše, ku ktorému sa všetko vzťahuje, podľa ktorého je všetko usporiadané.