Syndróm kostrče a pánvového dna

 Nekopírovať, text podlieha autorským právam.

Zdroj: Bc. práca: Využitie fyzioterapeutických pomôcok pri skupinovom cvičení v telocvični a v bazéne

 

Syndróm kostrče a panvového dna

     Syndróm kostrče a panvového dna je charakterizovaný posunom sakroiliakálneho skĺbenia (SIS), a to na jednej alebo na obidvoch stranách. Lewit a Janda (1985) uvádzajú častejšie dysfunkcie typu posunu SIS  vľavo. Marek a kolektív (2000) sa domnievajú, že prevažná časť ochorenia je charakterizovaná posunom sakroiliakálneho skĺbenia vpravo, funkciu SI skĺbenia popisujú i v smere predo-zadnom a uvádzajú vyčerpanie kĺbnej vôle opačným spôsobom na ľavej a pravej strane. Vpravo blokuje lopata bedrovej kosti voči kosti krížovej dopredu, vľavo dozadu.

     Prípadné zošikmenie pánvy vyvoláva primeranú kompenzačnú skoliózu bedrovú a následne aj hrudnú.

     Klinické príznaky syndrómu kostrče a panvového dna nie sú jednoznačne určené. Bolesť je lokalizovaná pacientom v oblasti bedrovej, krížovej, časté sú bolesti hlavy, najviac vychádzajúce zo zátylku.  U žien sú bolesti lokalizované do kríža, zvyšujú sa pred začiatkom  a na začiatku menzesu,  do podbruška, a to častejšie do pravého, do triesel, vyžarujú do vnútorných strán stehien.

Menej často prichádza  pacient s bolesťou v oblasti cervikotorakálneho prechodu alebo s cervikobrachiálnou  symtomatológiou. Tieto ťažkosti môže sprevádzať bolesti hlavy alebo bedier, ale nebývajú súčasťou horného skríženého syndrómu.

Častejšou sú bolesti alebo problémy s hrudnou chrbticou alebo Th – L prechodom, je to bolesť alebo tlak medzi lopatkami. Nemocný sa zadycháva v pokoji, najčastejšie v sede, máva pocit nedostatku vzduchu. Vyskytujú sa entezopatické (úponové) bolesti v pes anserinus, na holennej kosti – tíbii pod patelou na vnútornej strane, častejšie vpravo.

Medzi príznaky gynekologické patria napr. bolesti v krížoch a podbrušku, zväčšenie obvodu brucha, bolesť pri pohlavnom styku, operácie v oblasti brucha a v malej panve.

 

 Ťažisko ľudského tela je uložené v panve, panva je preto veľmi dôležitá pre statiku a dynamiku tela. Porucha vychádzajúca z tejto centrálnej oblasti negatívne ovplyvňuje psychosomatickú rovnováhu celého organizmu. Panvové dno má zvláštny význam pre dýchanie, tvorí spodnú stenu brušnej dutiny, a je preto antagonistom bránice. Podieľa sa na brušnom lise, svojim napätím udržuje potrebný odpor pri kašli, pôrode, vylučovaní, podieľa sa na intenzite sexuálneho pôžitku.

     Pri gynekologických ochoreniach veľkú úlohu zohráva spazmus m.psoas major. Kubis (1969) spájal spazmus m.psoas s blokádou torakolumbálneho prechodu. Lewit (1996) uvádza spazmus m.iliacus ako častú príčinu dysmenorey. Zároveň popisuje funkčné poruchy v sakroiliakálnom kĺbe a časté bolesti hlavy, kedy nachádzame funkčné poruchy v oblasti krčnej chrbtice a hlavových kĺbov. Kijaková a Tichý (1998) popisuje u pacientov trpiacich syndrómom kostrče a panvového dna výskyt reťazca patologických porúch, pri ktorom dysfunkcia svalov panvového dna vyvoláva blokádu krížovo-bedrových kĺbov, čo následne spôsobí spazmus m.psoas major.

Vzájomný vplyv gynekologických ochorení a funkčných porúch pohybového aparátu nie je dostatočne preskúmaný, tak ako hypotónia svalov panvového dna, a to ultrazvukovým meraním pri ženskej inkontinencii moča.

     Svaly, ktoré sa pri kostrčovom syndróme dostávajú do zvýšeného napätia, tzv. hypertonusu je treba cvičením uvoľniť, svalové skupiny ochabnuté, je naopak  potrebné posilňovať, spevňovať a týmto dosiahnúť svalovú rovnováhu. Pri syndrome kostrče a pánvového dna sú oslabené  svaly pánvového dna (m.levator ani, m.coccygeus), m.gluteus maximus – kaudálna časť, m.piriformis, m.iliopsoas, adduktory stehna ( m.adduktor longus, brevis et magnus, m.pectineus, m.gracilis), m.quadratus lumborum, vzpriamovače bedrovej chrbtice (m.erector trunci). Blokády sa vyskytujú na skĺbení krížovo-bedrovom, bedrovej chrbtici, prechode hrudnej a bedrovej chrbtice, ale reflexne aj na chrbtici hrudnej a krčnej, na rebrách, kľúčnej kosti, periférnych kĺboch končatín. Zmeny svalového tonusu sa nachádzajú na hornej polovici trupu, horných a dolných končatinách.

 

Do cvičebnej jednotky sa zaraďujú automobilizačné cviky odstraňujúce kĺbne blokády vzniknuté na chrbtici a rebrách. Veľmi úspešná je zostava izometrických cvičení podľa Mojžišovej, ktorá za mechanizmus účinku považuje reflexné ovplyvnenie nervovo-svalového aparátu. ( Marek, 2000)