Skolióza

 Nekopírovať, text podlieha autorským právam.

Zdroj: Bc. práca: Využitie fyzioterapeutických pomôcok pri skupinovom cvičení v telocvični a v bazéne

 

 Chybné držanie tela

     „Postura je proces udržiavania polohy v stále meniacom sa prostredí.“ (Kociová, 2008, s. 22)  Chybné, teda nesprávne držanie tela,  zahŕňa široký pojem porúch postury, ktoré vychádzajú z porušenej svalovej rovnováhy -  dysbalancie. ( Molnárová, 2009)

     „ Skoliotické držanie je funkčnou poruchou, kde okrem výchylky chrbtice do strany sa v stoji prejavuje nesúmernosť chrbta od stredovej osi, nerovnaká výška ramien, lopatiek a panvy.“ (Bartošík, Chudá, 1997, s.89)

     Predsunuté držanie tela je spôsobené funkčnými zmenami chodidla, a to pozdĺžnym prepadávaním pozdĺžnej klenby pri chôdzi.  (Lewit, Lepšíková, 2008)

 

  Skolioza

     „Skoliózu  môžeme definovať ako bočné zakrivenie chrbtice, ktoré je vždy spojené s tendenciou rotácie tiel stavcov okolo dlhej osi na stranu jej zakrivenia.“ ( Bartošík, Chudá, 1997, s.89)  „ Rotácia spôsobuje zmeny jednak samotného stavca a jednak priľahlých štruktúr. Medzistavcové priestory na konkávnej strane sa zužujú, na konvexnej rozširujú.“(Križanová, 2010, s.93)

Skoliózu  delíme na kompenzačnú, systémovú a reflexnú. Kompenzovaná S- skolióza  v statickej rovnováhe neovplyvňuje ťažisko trupu, pri dekompenzovanej skolióze  je chrbtica vychýlená na jednu stranu, nakoľko rovnováha je narušená. (Bartošík, Chudá, 1997)