Obezita

 

     Obezita patrí medzi civilizačné choroby, vzniká nadmerným ukladaním energetických zásob v podobe tuku z viacerých dôvodov. Hlavnou príčinou je nesprávna životospráva,  nepomer medzi energetickým príjmom a energetickým výdajom, nedostatok pohybu a sedavý spôsob života.

Niekedy je podmienená dedičnosťou,  psychickým vplyvom alebo endokrinologickým ochorením. Obezita  zapríčiňuje ďalšie metabolické a kardiovasculárne ochorenia, neprimerané zaťažovanie kĺbov, bolesti chrbtice, zmien v psychike, je jedným z faktorov urýchľujúcich  proces stárnutia. 

     Znižovať nadváhu je možné úpravou stravy, ale hlavne zvýšením pohybových aktivít. Medzi vhodné patrí zdravotná a kondičná gymnastika, cvičenie s rôznymi pomôckami, cvičenie vo vode. Tuky sa spaľujú  v jedinom orgáne nášho tela, a to vo svaloch, preto je potrebné zapojiť do činnosti čo najviac svalov a vykonávať rovnomerne nenáročný pohyb asi 20 minút. Už po 12 minútach vytrvalostného tréningu sa spúšťa mechanizmus tvorby enzýmov, ktoré tuk spaľujú.   

     K ohodnotenie telesnej hmotnosti sa zaužíval Queletov vzorec tzv. Body Mass Index (BMI), v ktorom sa telesná hmotnosť v kilogramoch delí telesnou výškou umocnenou na druhu. Podľa tohto indexu hodnota menšia ako 20 znamená podváhu.

Hodnota indexu: 20 – 25  normálna hodnota, 26 – 30  mierna obezita, 31 – 40  výrazná obezita

Hodnota indexu nad 40  znamená vysokú obezitu. (Hrčka, 2009)

     Na zistenie stupňa obezity sa používajú tiež antropometrické metódy, napr. zisťovanie hrúbky podkožného tuku meraním kožných rias kaliperom na viacerých miestach na tele. Liečba obezity je indikovaná v prípade, ak hmotnosť je vyššia viac ako 20 % oproti ideálnej telesnej hmotnosti. Pri liečbe obezity používame kondičné cvičenie a cvičenie s rôznymi pomôckami, cvičenie vo vode. Skupiny tvoríme podľa stupňa obezity s ohľadom na záťaž dolných končatín. Pri III. a IV. stupni nie sú vhodné silové ani izometrické cviky, ktoré naopak zvyšujú telesnú hmotnosť a záťaž nosných kĺbov (Hromádková, 2002)

     Obezita môže byť prekážkou pri úspešnosti liečenia porúch pohybovej sústavy. Zvýšená váha pôsobí veľmi nepriaznivo na dolné končatiny, menej na oblasť krížovú a málo na oblasť cervikálnu. Obezita spôsobuje preťažovaním zhoršenie statiky, kedy sa pri nerovnomernom ukladaní tuku na bruchu  ťažisko tela v tejto časti posunie dopredu a to organizmus vyvažuje záklonom v oblasti bedrovej chrbtice, teda zvýšenou lordózou. Toto má za následok  preťaženie bedrovej chrbtice, krížovo-bedrového kĺbu a bedrového kĺbu. (Lewit, 2003)