Chrbtica VAS

 Nekopírovať, text podlieha autorským právam.

Zdroj: Bc. práca: Využitie fyzioterapeutických pomôcok pri skupinovom cvičení v telocvični a v bazéne

 

Vertebrogénne ochorenie – vertebrogénny algický syndróm

   Vertebrogénnym ochorením alebo poruchou je definovaná bolesť chrbta, ktorá často vyžaruje do hlavy, končatín a na trup, preto nie je vnímaná na chrbte, ale v končatinách alebo ako bolesť hlavy, bolesť v krajine srdcovej, brušnej, pánvovej.  Prvý raz bola táto skutočnosť bezpečne preukázaná pri koreňových syndrómoch na dolnej končatine, skôr označovaných ako „ ischias“, ktoré vznikajú priamo útlakom nervových koreňov v chrbticovom kanále. Príčinou vertebrogénnych bolestí môže byť výhryz  medzistavcovej platničky, a to hlavne s koreňovou bolesťou dolných končatín.

      Bolesť, ktorá vzniká vo všetkých štruktúrach chrbtice, napr. v jej kĺboch, diskoch, väzoch, má vlastnosť vyžarovať do iných orgánov aj napriek tomu, že nejde o stlačenie žiadneho nervu.

     Vertebrogénna porucha vzniká ako reakcia na ochorenie ktoréhokoľvek vnútorného orgánu, veľká bolesť sa prejaví v zodpovedajúcom úseku – segmente chrbtice. Bolesť v segmente pretrváva aj keď ochorenie vnútorného orgánu pominulo.

     Veľmi dôležitú úlohu u verbrogénnych poruch zohráva skutočnosť, že chrbtica, ako pohybová os, je významnou časťou pohybového ústrojenstva, a preto vertebrogénne poruchy vznikajú často v súvislosti s inými poruchami pohybového ústrojenstva, ktoré pôsobí na chrbticu, napr. ploché nohy alebo poruchy svalovej činnosti. (Lewit,1970, 2000)

     Hromádková popisuje vertebrogénne ochorenia  ako bolesti chrbtice a priľahlých segmentov spôsobené rôznymi príčinami, a to chybným držaním tela, oslabením svalových skupín, preťažovaním svalového aparátu, vývojových chýb na chrbtici, pánvy a dolných končatin, výhryzu platničiek, mikrotraumaty a degeneratívne zmeny na stavcoch a medzistavcových platničkách, chybným pohybovým stereotypom. Vznik blokád pripisuje prudkému nevyváženému pohybu.          

Najčastejšiu príčinu bolesti v oblasti krčnej chrbtice spája s preťažovaním šijových a chrbtových svalov a svalov ramenného pletenca.

Cervikobrachiálny syndróm je spôsobený poruchou v oblasti strednej a krčnej chrbtice, bolesť vyžaruje do ramenného kĺbu a do hornej končatiny.

Cervikokraniálny syndróm je spôsobený poruchou hlavových kĺbov, bolesť vyráža do hlavy, ramena, medzi lopatky alebo do hornej končatiny. (2002)

     Dvorák odhaduje výskyt vertebrogénnych ochorení u 1 % prechodne a u 1 %  trvale chorých. Pomer výskytu vertebrogénnych ťažkostí v jednotlivých úsekoch chrbtice je : drieková : krčná : hrudná v pomere 4 : 2 : 1. Degeneratívne zmeny chrbtice sú najčastejšou príčinou poškodenia nervových štruktúr v príslušnej oblasti.

Spondylózou  označuje degeneratívne zmeny v oblasti medzistavcových platničiek, tiel stavca, intervertebrálnych kĺbov, unkovertebrálnych skĺbení a ligamentóznych štruktúr. Charakterizuje ju ako proces sekundárnej degenerácie disku s tvorbou okrajových osteofytov na telách stavcov.  Tieto zmeny sa vyskytujú už v tretej dekáde života. Znázornené zmeny sú minimálne a väčšina diagnostikovaných kompresií neurálnych štruktúr je spôsobená špecifickými nedegeneratívnymi ochoreniami chrbtice, ako sú napr.: infekcie, úrazy  alebo nádory a vzácnejšie degeneratívnymi ochoreniami chrbtice charakteru hernie nucleus pulposus.   (2008)