Ankylozujúca spondylitída

 Ankylozujúca spondylitída – Morbus Bechtěrev

Ankylozujúca spondylitída (AS) – pôvodne označovaná ako Bechtěrovova choroba patrí k najčastejším zápalovým ochoreniam chrbtice. Jedná sa o celkový a chronický zápal kĺbov. Ako jeden z typov artritídy je systémovým ochorením, postihujúcim chrbticu,  stavce chrbtice a periférne  kĺby,  hlavne  ramenný a bedrový .

     Nešpecifickým zápalom sú  postihnuté kĺby sakroiliakálne, zadné intervertebrálne a kostovertebrálne. Proces zápalu postihuje nielen predné okraje tiel stavca, ale aj úpony väzov na okraji týchto tiel a väzivových časti diskov. Do tkaniva postihnutého zápalom sa postupne ukladajú soli vápnika, zvyčajne vo forme hydroxiapatitu a tým dochádza k ich osifikácii. Postupne osifikujú kĺby sakroiliakálne, intervertebrálne, ligamentá interareuata a okraje väzivového prstenca medziobratlových  platničiek. Hojením erózií tiel stavcov vznikajú charakteristické štvorhranné stavce. Zrastanie stavcov chrbtice spôsobuje rigiditu , teda stuhnutosť chrbtice, hybnosť je obmedzená zozačiatku v oblasti bedrovej, neskôr v oblasti hrudnej a krčnej. Zápalový proces postihuje zväčša aj úpony väzov a šliach na vlastnej kosti. Entezopatie sa najčastejšie objavujú pri úponoch veľkých svalov v oblasti pánvy a ramenného pletenca, ale tiež v úpone Achillovej šľachy a úpone plantárnej aponeurózy. (Trnavský, 1993)    

     Choroba postihuje mužov na začiatku dospelosti, často začína  v mieste spojenia bedrovej a krížovej kosti, teda v sakroiliakálnom spojení. Klinickými príznakmi sú bolesti chrbtice zápalového charakteru, obmedzenie pohybu v rovinách frontálnej, sagitálnej a trasverzálnej, deformácie chrbtice, rozvoj kyfózy v krčnom úseku, predsun hlavy, bolesť v pokoji, v noci a nad ránom, ranná stuhnutosť, možné šľachové bolesti v Achillovej šľache. Bolesť a výraznejšie obmedzenia pohyblivosti sú v bedrovej chrbtici, v hrudnej časti pri zrastení rebier s chrbticou je  obmedzený rozvoj hrudného koša a možnosť hlbokého nádychu.

     Pravidelným cvičením zabezpečíme pohyblivosť kostovertebrálneho skĺbenia s uvoľňovaním a posiľovaním chrbtového svalstva, hlavne medzilopatkového, fixátorov lopatky, spolu s uvolňovaním skrátených trapézových svalov a zdvíhačov lopatky. Toto všetko s dychovým cvičením je zamerané pre udržanie pohyblivosti hrudníka, zachovanie hrudného dýchania a celkovej respiračnej výkonnosti chorého.

     Uvolňovanie svalových kontraktúr , hlavne v oblasti chrbta, správnym prevádzaním jednotlivých cvikov  je základnou podmienkou poklesu bolesti v chrbtici, posilňovania svalových skupín chrbta, ako aj zvyšovania pohyblivosti v jednotlivých segmentov  chrbtice alebo chrbtice ako celku.

     Hromádková venuje pozornosť precvičovaniu chrbtice vo všetkých pohybových rovinách, a to svaly, ktoré majú sklon ku kontraktúram, snaží sa zároveň o vyrovnanie svalovej dysbalancie. Poukazuje na zvýšené úsilie prevádzať cviky ťahové, ale tiež švihové a kývadlové. Na uvoľnenie krátkych svalov chrbtice doporučuje rotačné a spinálne cviky, prevádzané vo všetkých polohách, a to napr.v ľahu na chrbte, na bruchu, na boku. (2002)

     Zvýšením hrudnej kyfózy chorý kompenzuje staticky, zmenou ťažiska alebo subflekčným postavením bedrových a kolenných kĺbov. Týmto dochádza ku strate extenzie v bedrovom kĺbe, a preto je cieľom rehabilitácie a cvičenia uvoľňovanie svalových kontraktúr v oblasti flexorov, adduktorov a rotátorov bedra, posilňovanie oslabených svalov, hlavne gluteálnych a brušných, zabezpečenie pohyblivosti bedra , a to hlavne vo flexi, rotácii a abdukcii.

     V ramennom kĺbe nedochádza k ankylózam, ale dochádza k omedzeniam hybnosti, hlavne vo flexii, abdukcii a vonkajšej rotácii, preto sa pri cvičení zameriavame na uvoľnenie svalových kontraktúr v oblasti ramenného pletenca, na udržaní hybnosti ramenného kĺbu. Tendenciu ku skráteniu a vytváraniu kontraktúr majú prsné svaly, horná časť trapézu a levator scapulae. Dôraz kladieme tiež na voľný pohyb lopatiek. (Trnavský, 1993)

 Nekopírovať, text podlieha autorským právam.

Zdroj: Bc. práca: Využitie fyzioterapeutických pomôcok pri skupinovom cvičení v telocvični a v bazéne