Sociálne služby

07.11.2016 12:18

Sociálne služby - externe, v súčastnosti z dôvodu nezáujmu neprevádzame

 

Poskytovanie sociálnych služieb

 

- Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

- Krátkodobá opatera starších osôb, aj ležiacich pacientov je prevádzaná v mieste bydliska (hygiena, pomoc s obliekaním, doprovod ku lekárovi, fyzioterapia, zdravotné masáže a manuálne techniky, doporučená rehabilitácia, napr. po úrazoch, porážke apod.

 

 

Cenník individuálne, po dohode podľa rozsahu a náročnosti služieb

 

Kompletná ponuka nových služieb

Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

Poskytovanie sociálnych služieb

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

Služby súvisiace so starostlivosťou o zvieratá

Oprava a údržba potrieb pre domácnosť (sprostredkujeme malé služby)

—————

Späť