Nové služby

24.01.2017 12:11

Na základe rozhodnutia spoločníka Consilio Margo od 1.marca 2017 

poskytujeme tieto služby (kancelária iba pre objednávanie):

- sociálne služby

- kurzy v rámci mimoškolského vyučovanie so zameraním na konverzáciu v NJ pre opatrovateľky v Rakúsku 

- služby pre rodinu

- služby pre podnikateľov

- krátkodobá opatera detí (konverzačné hravé kurzy nemčiny pre deti od 6-9 rokov)

—————

Späť