Základy NJ pre opatrovateľky

Pripravujeme kurzy pre opatrovateľky, pracujúce v Rakúsku...