KURZY

Rozširujeme svoje činnosti o vzdelávanie širokej laickej verejnosti, formou prednášok, seminárov  a záujmových kurzov na rozvoj odobnosti.
 V časti: www.rccm.sk/terapie/  
sú osvedčené druhy masážnych techník, ktoré prinášajú rýchlu a efektívnu pomoc od bolestí.
Našim zámerom je naučiť záujemcov perfektne zvládnuť všetky techniky, praktické ukážky tvoria 70% z kurzu.
Potvrdenie o účasti na kurze nie je podkladom pre získanie živnostenského listu na živnosť: športová masáž.
 
 
Termíny jednotlivých záujmových kurzov budú potvrdené po naplnení 4 osobami.