Konzultácie a objednávky

Na základe rozhodnutia spoločníka Consilio Margo 

od 1.marca 2017 

poskytujeme tieto služby (kancelária iba pre objednávanie):

- sociálne služby

- kurzy v rámci mimoškolského vyučovanie so zameraním na konverzáciu v NJ pre opatrovateľky v Rakúsku 

- služby pre rodinu

- služby pre podnikateľov

- krátkodobá opatera detí (konverzačné hravé kurzy nemčiny pre deti od 6-9 rokov)

- sprostredkovanie práce pre opatrovateľky (od 1.mája 2017)