Cenová kalkulácia služieb na 1hod/ službu (cca45- 60 minút)

Rôzne ceny ošetrení zohľadňujú rôzne postupy, cenovú úroveň kozmetických prípravkov, odbornosť služby - služby prevádza fyzioterapeutka s vysokošk. vzdelaním a praxou.

 

Prehľad priemerných cien kozmetických ošetrení, zohľadňujúcich mzdové náklady, réžiu, materiál:

30 -minútové masáže a ošetrenia, služby vizáže  od 15,00 €

45-60 minútové masáže a ošetrenia : UZV, galvan, ozonizér, masáž tváre  od 28,00 - 40,00€

50-80 minútové hĺbkové čistenie pleti  od 30,00 - 48,00 €

Permanentky na 3 procedúry pre stálych zákazníkov s výraznou zľavou - 30 % zo základnej ceny

Akcie, darčekové poukážky, permanentky na 5 procedúr s výraznou zľavou až -50% zo základnej cen

Akciové ponuky sú uvedené v časti: Akcie

Základné ceny služieb, dĺžka a popis jednotlivých procedúr sú uvedené v časti: Kozmetika

 
 
 
ROK 2018
Min.náklady
na 1 hod./službu
1,00 1,20 1,40 1,60
Mzdy 2,9429 3,5315 4,1201 4,708
Odvody bez dane 1,471 1,766 2,06 2,354
Stravné 0,53 0,53 0,53 0,53
Mzdové min.náklady!!!
4,943
5,828
6,710
7,592
Rezery:daň,dov.,kurzy 0,60 0,60 0,60 0,60
Rež.materiál 3,00 3,00 3,00 3,00
Pom.materiál 1,00 1,00 1,00 1,00
Nájom, služby 1,43 1,43 1,43 1,43
Min.náklady v  €  

11,86

12,74

13,62

Prístroje, kozmetika,oleje   +10 - 30,00 +10 - 30,00 +10 - 30,00
Základná minim.cena služby
od
21,86 
22,74 
23,62 
Tvorba zisku + 30% minimum 6,558 6,822 7,086
Priemerná minim.cena služby
od
28,42
29,56
30,71
 

 

 

Zdroj: www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3372/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/minimalna-mzda-2018.xhtml

 

 
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Výška minimálnej mzdy v roku 2018 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase
38 a ¾ hodiny 37 a ½ hodiny
1 1 2,8480 2,9429
2 1,2 3,4176 3,5315
3 1,4 3,9872 4,1201
4
1,6
4,5568
4,7087
5 1,8 5,1264 5,2973
6 2 5,6960 5,8859
 

Minimálna mzda v roku 2018 pre jednotlivé stupne náročnosti práce

 
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
1 1 480 2,7590
2 1,2 576 3,3108
3 1,4 672 3,8626
4
1,6
768
4,4144
5 1,8 864 4,9662
6 2 960 5,5180
 
ROK 2018
Min.náklady
na 1 hod./službu
1,00 1,20 1,40 1,60
Mzdy 2,9429 3,5315 4,1201 4,708
Odvody bez dane 1,471 1,766 2,06 2,354
Stravné 0,53 0,53 0,53 0,53
Mzdové min.náklady!!!
4,943
5,828
6,710
7,592
Rezery:daň,dov.,kurzy 0,60 0,60 0,60 0,60
Rež.materiál 3,00 3,00 3,00 3,00
Pom.materiál 1,00 1,00 1,00 1,00
Nájom, služby 1,43 1,43 1,43 1,43
Min.náklady v  €  

11,86

12,74

13,62

Prístroje, kozmetika,oleje   +10 - 30,00 +10 - 30,00 +10 - 30,00
Základná minim.cena služby
od
21,86 
22,74 
23,62 
Tvorba zisku + 30% minimum 6,558 6,822 7,086
Priemerná minim.cena služby
od
28,42
29,56
30,71

 

 

 

ROK 2017
Min.náklady
na 1 hod./službu
1,00 1,20 1,40 1,60
Mzdy 2,50 3,00 3,50 4,00
Odvody 1,2 1,44 1,68 1,92
Stravné 0,53 0,53 0,53 0,53
Mzdové min.náklady!!!
4,23
4,97
5,71
6,45
Rezery:daň,dov.,kurzy 0,60 0,60 0,60 0,60
Rež.materiál 3,00 3,00 3,00 3,00
Pom.materiál 1,00 1,00 1,00 1,00
Nájom, služby 1,43 1,43 1,43 1,43
Min.náklady v  €  

11,00

11,74

12,48

Tvorba zisku + 30%   3,30 3,52 3,74
Základná cena služby
 
13,77
14,79
15,69

+ prístroje, kozmetika

10,00-30,00 10,00-30,00 10,00-30,00

 

Stupeň náročnosti práce = Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna hodinová mzda 2017 v eurách 

Stravné rok 2017 = 4,50 €