Napísali...

 

Zľavové portály

 
 
 
 
 
 
 
Rate This

 

Zľavové portály zachvátili slovenský internet, sú ich desiatky, stále pribúdajú nové a nové. Predstavujú istý marketingový nástroj, ktorý firmám prináša nových zákazníkov, ľuďom prináša výhodné a akciové ponuky (zvyčajne dokonca zľavy nad 50%) a prevádzkovateľovi zľavového webu prináša províziu.
Zdanlivo predstavujú zľavové portály pozitívne vyplnenie „diery na trhu“ v každom smere. 

    Avšak ak na tento spôsob podnikania aplikujeme jeden zo základných princípov etiky tvorby ceny, ktorý predpokladá vyhýbanie sa „lúpežným“ cenám (nižším ako marginálne náklady), ktoré sú zamerané na torpédovanie slabšej konkurencie, otvára sa možnosť na diskusiu o férovosti tohto marketingového nástroja.

      Zľavové portály sú pre spotrebiteľov tak cenovo atraktívne, že ohrozujú ba až ničia podnikateľov, ktorý si predaj svojich produktov za tak nízke ceny nemôžu dovoliť vzhľadom na vyššie náklady, ktoré vynakladajú pre ponuku naozaj kvalitných produktov. 

     Keďže pochopiteľne zľavové portály využívajú najmä podnikatelia, ktorí začínajú, a teda potrebujú získať novú klientelu alebo tí, ktorí ju potrebujú rozšíriť, ponúka sa otázka kvality a spoľahlivosti produktov a služieb predávaných prostredníctvom týchto portálov. Vzhľadom na početné sklamania zákazníkov a pomernú stratu dôvery v takto ponúkané produkty sú tieto pochybnosti o ich kvalite viac než namieste. Takéto správanie je ale v protiklade s posledným článkom Etického kódexu, ktorý hovorí že predajca nesmie zneužiť dôveru zákazníkov a má rešpektovať ich obchodnú neskúsenosť.
Ako forma podpory začínajúcich podnikateľov, či pomoc pri opätovnom raste podnikov sú zľavové portály ako myšlienka veľmi prospešné pre podnikanie ako celok. Avšak skutočnosť že na Slovensku pravidelne nakupuje na zľavových weboch 60 tisíc ľudí a toto číslo stále rastie, predstavuje pre ostatných podnikateľov, ktorí ponúkajú svoje produkty za trhovú cenu nie len výraznú konkurenciu, ale dokonca aj možné ohrozenie ich existencie. Preto by malo byť pre prevádzkovateľov zľavových webov nevyhnutné zamýšľať sa nad spôsobmi aplikovania podnikateľskej etiky, a teda aj férovosti pri tvorbe ceny voči svojim konkurentom.

 

Zdroj: peterstetka.wordpress.com/2012/12/09/zlavove-portaly/