September bez bolesti

 

Permanentka 5 x 40 minút (5x10,00 €) = 50,00 €:

Kombinácia troch účinných techník na odstránenie bolestí krčnej chrbtice

Obľúbená zostava je zložená z troch častí:

- uvoľňovacie techniky bez oleja

- masáž so zameraním na kčnú a hrudnú chrbticu

- bankovanie celej chrbtice v ľahu

Objednávku akceptujeme po úhrade vopred, v hotovosti u nás na prevádzke, alebo vkladom, bankovým prevodom na bankový účet:

Slov. sporiteľňa, číslo účtu: 5030057078/0900, ako variabilný symbol uveďte svoje telefónne číslo, do poznámky uveďte: 3C a svoje meno, po prevedení úhrady zašlite sms v tvare:3C, meno, termín prvej masáže, po prijatí úhrady Vás budeme kontaktovať telefonicky pre rezerváciu termínov