Masáže za zvýhodnenú cenu externe u zamestnávateľa

 

Odborné a relaxačné masáže prevádzajú školení maséri, zodp. zástupcom je fyzioterapeutka s dlhoročnou praxou a vysokoškolským vzdelaním v odbore Fyzioterapia.

Masáže prevádzame externe v sídle zamestnávateľa len po splnení prevádzkových podmienok!


Základné podmienky:

- Objednávka a zakúpenie permanentky na masáže

- Vytvorenie podmienok na masáže (miestnosť, inventár, teplá voda)

- Počet masáži podľa permanentky na 1 deň, min. 5 masáži

- Individuálne ceny pre väčšie množstvo zakúpených permanentiek od 5 kusov

 

Napr:

5 masáži x 30 minút, Relaxačná masáž chrbtice za 35,00 €

5 masáži x 30 minút, Odborná klasická masáž s úvodným uvoľnením/odblokovaním za 41,50 €

 

iné permanentky po dohode, napr:

Permanentka 5 x 40 minút (5x10,00 €) = 50,00 €:

Kombinácia troch účinných techník na odstránenie bolestí krčnej chrbtice

Obľúbená zostava je zložená z troch častí:

- uvoľňovacie techniky bez oleja

- masáž so zameraním na kčnú a hrudnú chrbticu

- bankovanie celej chrbtice v ľahu

Objednávku akceptujeme po úhrade vopred, v hotovosti u nás na prevádzke, alebo vkladom, bankovým prevodom na bankový účet:

Slov. sporiteľňa, číslo účtu: 5030057078/0900, ako variabilný symbol uveďte svoje telefónne číslo, do poznámky uveďte: 3C a svoje meno, po prevedení úhrady zašlite sms v tvare:3C, meno, termín prvej masáže, po prijatí úhrady Vás budeme kontaktovať telefonicky pre rezerváciu termínov.

V prípade, že potrebujete darčekový poukaz zaslať elektronicky, uveďte túto požiadavku e-mailom na cmargo28@gmail.com.

Kontaktujte svojich zamestnávateľov, je možné, že Vám na túto regeneračnú službu prispejú zo sociálneho fondu

 

Viac o obsahu a účinkoch celej zostavy zameranej na uvoľnenie, odblokovanie (nielen) krčnej chrbtice: Zostava odborných manuálnych techník pre krčnú chrbticu